Brenno


W Brennie jest 02:53:54
Anatola, Leszka, Tamary

Zdjęcie: 10 kwietnia odbyło się zebranie wiejskie w Brennie Zdjęcie: 10 kwietnia odbyło się zebranie wiejskie w Brennie Zdjęcie: 10 kwietnia odbyło się zebranie wiejskie w Brennie Zdjęcie: 10 kwietnia odbyło się zebranie wiejskie w Brennie Zdjęcie: 10 kwietnia odbyło się zebranie wiejskie w Brennie Zdjęcie: 10 kwietnia odbyło się zebranie wiejskie w Brennie

10 kwietnia odbyło się zebranie wiejskie w Brennie


Tradycyjnie dokonano podsumowania minionego roku oraz przedstawiono plany na rok bieżący. Tematem przewodnim były inwestycje realizowane w Brennie.


Przemówienie Sołtysa wsi Brenno:

Szanowni Zebrani !

Zeszłoroczne zebranie wiejskie odbyło się 20 marca, a więc kolejny rok 2017 za nami. Dlatego należy go podsumować i zastanowić się – jaki był ? Był dobry, bo przede wszystkim szczęśliwy. Bogu dzięki omijały nas wszelkie klęski i przeciwności losowe. Dlatego mamy też swoje osiągnięcia .
W minionym roku byliśmy organizatorami „ Dożynek Gminnych -2017” . Wszystko było ładne i udane, bo pogoda dopisała. Współorganizatorami byli mieszkańcy ulicy Jeziornej. Byli tak zgrani i zaangażowani, że potem na kręgielni w Lesznie wspólnie się zabawili. Niech to na przyszłość będzie „breńskim kulaniem” .Włączyliśmy się też w organizację „Wianków” nad naszym jeziorem. Ale przed tym dokładnie posprzątaliśmy brzeg jeziora łącznie z naprawą ławek na placu zabaw przy Domu Kultury. Uczestniczyliśmy też w święcie gminy „Wijewiadzie” , gdzie w turniejowych zmaganiach zajęliśmy pierwsze miejsce zdobywając puchar Wójta i jeden tysiąc złotych. Uczestniczyliśmy też w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy a Tepedowską choinkę wsparliśmy rzeczowo. Prowadzimy naszą stronę internetową „BRENNO TO JEST TO”. Dwukrotnie składaliśmy kwiaty pod pomnikami –św. Józefa w Wijewie z okazji uroczystości Powstania Wielkopolskiego i w Święto Niepodległości przed Pomnikiem Wdzięczności też w Wijewie. Czynnie uczestniczyliśmy w ulicznej wielkopostnej Drodze Krzyżowej. Wydarzeniem był przejazd przez Brenno Leszczyńskiego Maratonu Rowerowego. Krzewimy ludowy zwyczaj „Śmiercichy” i „Nowego Lotka”, w których uczestniczy młodzież i dzieci. Zbudowaliśmy na kisowni wiejską szopkę betlejemską a tuż przed świętami Bożego Narodzenia wieś objechały breńskie gwiazdory . Popularny był w ubiegłym roku występ breńskich cyganów – wystąpili na Dniu Kobiet i dożynkach w Brennie oraz w Lginiu, Kaszczorze i Osłoninie.
Ale mamy też swoje osiągnięcia gospodarcze. Na jeziorze breńskim w ramach funduszu sołeckiego i dofinansowaniu z funduszu odnowy wsi oraz Urzędu Gminy wybudowano piękne molo spacerowe połączone z przystanią wodną i zakończone altaną widokową , podobne wybudowane na Ostrowie. A stare molo zostało przez Radę Sołecką rozebrane i wyremontowane oraz ustawione ustawiono w nowym miejscu. Odnowiono plażę wiejską poprzez nawiezienie piasku. Poprzez nawiezienie tłuczniem utwardzono dalszy ciąg drogi polnej. Na kisowni posadzono krzewy ozdobne i podsypano korą sosnową. Przy altanie założono ujęcie wody z licznikiem poboru wody oraz wybudowano sieć umożliwiającą podlewanie roślin i krzewów. W altanie wiejskiej przeprowadzono remont. Ocieplono wewnętrzne ściany dodatkową boazerią oraz odmalowano zewnętrzne i wewnętrzne ściany zainstalowano ogrzewacz wody oraz lodówkę. Na ulicy Wschowskiej odnowiono białą farbą pasy na przejściu dla pieszych. Odnowiono wszystkie wiejskie tablice ogłoszeniowe. Na choince wiejskiej zawieszono nowy zestaw oświetleniowy z żarówek energooszczędnych. Jest jeszcze wiele mniejszych prac, które wykonano- ale nie sposób tu wszystko wymienić. Rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa drogi powiatowej do Włoszakowic i dalej do Nietążkowa. Czekamy na zakończenie inwestycji.
Ale nie byłoby tego wszystkiego, bez ofiarności i pomocy oraz zaangażowania mieszkańców. Są jednak tacy, których wymienić należy. Nasze podziękowanie kierujemy do ludzi szczególnie zaangażowanych. Dziękujemy Radkowi Wojcieszykowi i jego pracownikom za prace nad odnowieniem starego pomostu na jeziorze oraz wszelkie inne prace. Stanisławowi Wojciechowi dziękujemy za zakup lodówki do altany oraz zakup słodyczy na objazd gwiazdorów. Podobnie dziękujemy Brunonowi Firlejowi za wsparcie gwiazdorów. Firmie „ Budomex” z Włoszakowic za farbę a Firmie Handlowej Tomasza Walkowiaka za upusty przy zakupie towarów oraz naprawę urządzeń. Rimkom za prace ładowarką Przemkowi Misiowi za prace ciągnikiem. Firmie Ciesielskiej Józefa Wolniczaka za usługi w branży drewnianej a Zbigniewowi Dekiertowi dziękujmy za prace montażowo-wodne. Również dziękujmy Krzysztofowi Józefowskiemu za prace elektryczne. Podziękowania kierujemy też do RafałaWojciecha i jego rodziny za udostępnienie zwierząt do żłóbka. Stanisławowi Kowalowi za płyty na świąteczne dekoracje wiejskie. Anicie Solarczyki Ewelinie Gąda za prowadzenie naszej strony interetowej. A na koniec zostawiamy szczególne podziękowanie dla codziennych breńskich społeczników, którzy zgromadzeni wokół Alka Wolniczaka –robią wszystko. Są to: Reniu Pukacki, Stefan Firlej, Tomek Rękoś, Piotr Budziński oraz Dawid Mrówka z aktywnym synkiem Marcelem, dwaj Łukasze- Miś i Firlej i Adrian Kręc. Dzięki Wam za wielki wkład pracy włożony w troskę o to , aby w Brennie było gospodarnie i kulturalnie. Dziękuję Korneli Ciesielskiej i Krzysztofowi Koncewiczowi za udział w dekoracji naszego żłóbka wiejskiego oraz Mariuszowi Florczakowi i jego Mamie za troskę o miejsce rekreacyjne przy altance i placu zabaw na kisowni oraz pielęgnację kwiatów i krzewów. Dziękuję wiejskim organizacją społecznym KGW, TPD i OSP za współpracę . Aby nie pominąć nikogo – wszystkim za wszystko- serdeczne dzięki.
Na koniec bardzo serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Wijewo oraz Radzie Gminy Wijewo za troskę o nasze Brenno.
Dziękuję za uwagę.


aktualizowano 2018-04-25 21:32:51 / AnitaSolarczyk


Brenno