Brenno


W Brennie jest 21:55:32
Brunony, Sławomira, Wery

Zdjęcie: Brenno świętowało Zdjęcie: Brenno świętowało Zdjęcie: Brenno świętowało Zdjęcie: Brenno świętowało Zdjęcie: Brenno świętowało Zdjęcie: Brenno świętowało Zdjęcie: Brenno świętowało Zdjęcie: Brenno świętowało Zdjęcie: Brenno świętowało Zdjęcie: Brenno świętowało Zdjęcie: Brenno świętowało Zdjęcie: Brenno świętowało Zdjęcie: Brenno świętowało Zdjęcie: Brenno świętowało Zdjęcie: Brenno świętowało Zdjęcie: Brenno świętowało Zdjęcie: Brenno świętowało

Brenno świętowało


Wczoraj, salę w Brennie wypełniły licznie panie, które przybyły na zebranie sprawozdawczo-programowe Koła Gospodyń Wiejskich i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Brennie połączone z obchodami Dnia Kobiet. Obradom przewodniczyła Urszula Rimke, która powitała zebranych. Obie organizacje przedstawiły sprawozdanie z działalności za ubiegły rok, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz projekt planu pracy na rok bieżący. Po udzielonym absolutorium, głos zabrali zaproszeni goście – wójt gminy Mieczysław Drożdżyński, przewodnicząca Rady Gminy Maria Rąk, sołtys Józef Pukacki oraz przedstawiciele kół i organizacji działających na terenie gminy. Po zakończonym zebraniu odbyła się część artystyczna w wykonaniu miejscowych społeczników. Podziwialiśmy tańce, śpiewy, żarty oraz humorystyczną prezentację obchodów Dnia Kobiet na przestrzeni wieków. Panowie wykonali taniec z filmu Grek Zorba a przewodnicząca Maria Rąk, z okazji minionego Dnia Mężczyzn i w podziękowaniu za zaangażowanie panów, wykonała piosenkę „Gdzie ci mężczyźni...” Danuty Rinn.


aktualizowano 2019-03-20 22:38:32 / AnitaSolarczyk


Brenno