Brenno


W Brennie jest 20:44:38
Balbiny, Ksawerego, Pauliny

Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej Zdjęcie: Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej

Peregrynacja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej


  Nasza parafia przygotowywała się do tej uroczystości uczestnicząc w rekolekcjach dla dzieci prowadzonych przez siostry Służebniczki Krzyża, a dla dorosłych przez Paulina Ojca Roberta Dziewulskiego. Bardzo wielu parafian z każdej miejscowości brało udział w strojeniu ulic, domów, figur, aby jak najgodniej przywitać Matkę Jasnogórską.
Po 42 latach przeżywaliśmy, niektórzy po raz drugi, w dniach 11 i 12 marca Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Było to niezwykłe przeżycie dla całego pokolenia mieszkańców naszej okolicy.
  W uroczystościach powitania Ikony brali udział: ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek, księża z dekanatu przemęckiego na czele z Dziekanem księdzem Edmundem Jaworskim oraz pochodzący z naszej parafii, ksiądz Prałat Leonard Poloch. W procesji uczestniczyli: niosący sztandary, feletrony, obrazy, ministranci, szafarze, delegacje witające oraz licznie zgromadzeni wierni parafii pod przewodnictwem Proboszcza księdza Andrzeja Sotka. Obraz Pani Jasnogórskiej do kościoła nieśli przedstawiciele: Zaborówca, Miastka, Radomyśla, Brenna, Wijewa, młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, ministrantów i szafarzy, bractwa Niewolnictwa Maryi, Żywego Różańca oraz strażaków.
  Po obrzędach powitania w świątyni: umieszczenia Obrazu, Ewangeliarza i Świecy towarzyszących nam przez cały czas nawiedzenia, okadzenia i wysłuchaniu Ewangelii, nastąpiło powitanie przez proboszcza oraz przedstawicieli: rodziców, dzieci, młodzieży
I bractwa Niewolnictwa Maryi. Dalej w czasie Mszy Świętej wysłuchaliśmy pięknego kazania Biskupa Grzegorza, w którym nawoływał do pogłębienia wiary przez Maryję, abyśmy mieli odwagę do życia wartościami chrześcijańskimi w naszym codziennym życiu. W czasie uroczystości powitania śpiewem służył organista pan Adam Nowak oraz orkiestra dęta pod kierunkiem parafianina pana Stanisława Dziducha.
   Przez cały czas Nawiedzenia Ikony braliśmy licznie udział w czuwaniu indywidualnym i grupowym, aby zawierzyć swoje sprawy osobiste, rodzinne, społeczne, narodowe. Nigdy Maryja nie była sama.
  Uczestniczyliśmy w Mszach Świętych. O północy pod przewodnictwem byłego proboszcza księdza Kanonika Kazimierza Pachciarza z udziałem księży pracujących w naszej parafii i pochodzących z niej, modliliśmy się za nowe i święte powołania do stanu kapłańskiego i zakonnego, szczególnie z naszej parafii.
Dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Wijewie i Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie uczestniczyli o godzinie 8.00 we Mszy Świętej odprawianej przez Dyrektora Ośrodka Rekolekcyjnego w Zaborówcu, księdza Krzysztofa Giezka oraz Paulina Ojca Roberta.
Duża grupa parafian i chorych uczestniczyła we Mszy Świętej o godzinie 10.00. Chorym udzielono sakramentu namaszczenia chorych. Modlitwie przewodniczył Paulin Ojciec, który obsługuje nawiedzenie.
  W trakcie czuwania nie zabrakło Godzinek, Różańca, Gorzkich żali i Koronki do Miłosierdzia Bożego. Przez cały czas nawiedzenia ofiarnie czuwali przy Maryi strażacy naszej parafii.
  Pożegnaliśmy cudowny obraz Matki Bożej Królowej Polski Mszą Świętą o godzinie 16.00, podczas której ksiądz proboszcz zawierzył każdego z nas, jak i całą parafię w Jej Matczyne Ręce.
  Żegnając Maryję ze łzami w oczach życzyliśmy sobie, aby pozostała z nami w naszej duchowej łączności. Abyśmy potrafili trwać przez Jej ręce przy boku Jej Syna, Jezusa Chrystusa w każdej sytuacji życiowej.


aktualizowano 2020-03-18 22:36:30 / AnitaSolarczyk


Brenno