Brenno


W Brennie jest 20:33:53
Balbiny, Ksawerego, Pauliny

Zdjęcie: Doroczne obrady Brenna Zdjęcie: Doroczne obrady Brenna Zdjęcie: Doroczne obrady Brenna Zdjęcie: Doroczne obrady Brenna

Doroczne obrady Brenna


W poniedziałek dnia 13.09.2021 mieszkańcy Brenna obradowali nad projektem realizacji funduszu sołeckiego na rok 2022 i planami zagospodarowania przestrzennego w gminie oraz ochroną klimatu. Była też prezentacja multimedialna na temat życia Urzędu i Gminy Wijewo.

Sprawozdanie
z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w Brennie
za rok 2020
============================================
 
Szanowni Zebrani!
Po ubiegłorocznej burzy korono wirusowej, obradujemy dziś w cieniu dalszych obostrzeń cowidowych. W ubiegłym roku obradowaliśmy dopiero 16 września. Podobnie jest dziś. Rok szybko minął i mimo napiętych dni życie toczyło się nadal, niosąc za sobą osiągnięcia - ale skromne. Były może małe, ale cenne i widoczne dla życia wsi.
A więc posłuchajmy jak to było.
Rok rozpoczęliśmy udziałem w 28 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w miejscowej szkole, gdzie wystąpiliśmy w programie artystycznym. Wspieraliśmy też choinkę dla dzieci organizowaną przez nasze Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Miesiąc luty upłynął w nastroju rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Braliśmy udział w uroczystościach z tej okazji - pod Pomnikiem Św Józefa w Wijewie złożyliśmy wiązankę kwiatów. W kościele byliśmy na patriotycznej Mszy Świętej – a w szkole na okolicznościowej akademii. Włączyliśmy się też w II Bieg Powstańczy w niedzielę dnia 16 lutego 2020 roku, gdzie służyliśmy pomocą organizacyjną i dekoracją wsi oraz trasy biegu przez Brenno. Braliśmy też udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej z nazwiskami naszych rodzimych powstańców, umieszczonej na budynku szkolnym w Brennie. Ale wielkim wydarzeniem w parafii i gminie była peregrynacja kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Włączyliśmy się w organizację i udział w uroczystości. Nie odbył się ubiegłoroczny Dzień Kobiet.
Dużo pracy włożyliśmy w dbałość o rekreacyjny brzeg jeziorny przy ulicy Jeziornej. Z pozwoleniem wycięliśmy nadbrzeżną trzcinę, co poprawiło uroczy widok na jezioro. Dokończyliśmy ścieżkę spacerową. Uzupełniliśmy jej oświetlenie. Brzeg jeziorny przy sali zdobi altanka wypoczynkowa. Na wiejskim kąpielisku pojawiły się różne urządzenia rekreacyjne – między innymi drewniane leżaki. Wymieniono też siatkę do gry w siatkówkę. W maju w szkole odbył się turniej karate.
Ze względu na szerzącą się epidemię, nie odbyły się tradycyjne dożynki wiejskie. Tylko w kościele na dziękczynnej Mszy Świętej złożono wieniec dożynkowy, z którym uprzednio objechano całą wieś. Mimo wszystko w dniu 16 września odbyło się zebranie wiejskie, na którym omówiono realizację funduszu sołeckiego na rok 2021, przeznaczając go na modernizację naszej sali w Wiejskim Domu Kultury.
Dbamy o nasz plac zabaw dla dzieci przy altance na „kisownii”, gdzie montujemy nowe urządzenia rekreacyjne. Dużo pracy włożyliśmy w urządzenie nowego boiska sportowego na placu po byłym SKR, które służy dzieciom szkolnym i młodzieży oraz wszystkim innym. Usuwaliśmy stare i niebezpieczne drzewa tam, gdzie zagrażały bezpieczeństwu. A pozyskane drewno zgromadziliśmy przy altanie na „kisownii”.
Odbyło się też jesienne sprzątanie brzegu jeziornego. Braliśmy też udział w pracach porządkowych na naszym cmentarzu parafialnym. Włączyliśmy się też do prac przy ustawianiu choinki wiejskiej oraz żłobka przy altanie. Także przed świętami Bożego Narodzenia tradycyjnie breńskie gwiazdory objechały wieś z życzeniami i słodyczami dla spotkanych dzieci i dorosłych. Trudno zebrać nasze wszystkie dokonania, nawet te najmniejsze.
Ale nie byłoby tego wszystkiego, bez wielkiego zaangażowania breńskich pasjonatów skupionych wokół Alka. Trudno ich tu wszystkich wymienić. Jesteśmy też otoczeni hojnymi sponsorami, którzy wspierają nas finansowi i materialnie.
Wspomagają nas też ofiarni mieszkańcy, którzy bezinteresownie włączają się w nurt prac społecznych, świadcząc swoje usługi ciężkim sprzętem budowlanym i transportowym. Naszą aktywność dostrzega też Samorząd Gminy Wijewo na czele z Wójtem Mieczysławem Drożdzyńskim. Wiele zawdzięczamy naszym współorganizacjom wiejskim – Kołu Gospodyń Wiejskich, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Kółku Rolniczemu. Trudno tu zebrać wszystkie dokonania oraz gesty ofiarności i pomocy. Nie sposób tu wymienić wszystkich i im podziękować.
Dlatego przyjmijcie wszyscy – jedno wielkie –
Dziękujemy
Niech tak będzie dalej. Trzymajmy się razem, bo tylko we wspólnocie jest siła działania.
Szczęść Boże!!
Dziękuję za uwagę.


aktualizowano 2021-10-05 12:15:54 / AnitaSolarczyk


Brenno