Brenno


W Brennie jest 21:29:50
Balbiny, Ksawerego, Pauliny

Zdjęcie: Dzień Matki w Brennie Zdjęcie: Dzień Matki w Brennie Zdjęcie: Dzień Matki w Brennie Zdjęcie: Dzień Matki w Brennie Zdjęcie: Dzień Matki w Brennie Zdjęcie: Dzień Matki w Brennie Zdjęcie: Dzień Matki w Brennie Zdjęcie: Dzień Matki w Brennie Zdjęcie: Dzień Matki w Brennie Zdjęcie: Dzień Matki w Brennie Zdjęcie: Dzień Matki w Brennie Zdjęcie: Dzień Matki w Brennie Zdjęcie: Dzień Matki w Brennie Zdjęcie: Dzień Matki w Brennie Zdjęcie: Dzień Matki w Brennie Zdjęcie: Dzień Matki w Brennie Zdjęcie: Dzień Matki w Brennie Zdjęcie: Dzień Matki w Brennie

Dzień Matki w Brennie


8 czerwca br. członkowie TPD i KGW Brenno oraz zaproszeni goście uczestniczyli w Dniu Matki połączonym z zebraniem sprawozdawczo-wyborczym Koła Gospodyń Wiejskich i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Brennie.

Uroczystość uświetnili występami uczniowie klas I-V i VIII Zespołu Szkół im. Powstańców Wlkp. w Brennie w pokazie tanecznym, inscenizacji „Bajka o rybaku i złotej rybce” oraz piosenki dla mamy. W części artystycznej wystąpiła także członkini naszego koła Ewelina Gąda z córką.
Po występach rozpoczęto obrady, podczas których m.in. przedstawiono sprawozdania z działalności Kół za lata 2019, 2020, 2021 i plan pracy na bieżący rok, udzielono jednogłośnie absolutorium oraz dokonano wyboru Zarządu Kół.
I tak w skład Zarządu KGW Brenno weszły: Urszula Rimke – przewodnicząca, Maria Rąk - z-ca przewodniczącej, Anna Zając – skarbnik, Jolanta Grandke – sekretarz oraz członkinie zarządu Irena Utracik, Bogumiła Schmidt, Bożena Kubicka, Jolanta Kurpisz, Agnieszka Rękoś, Małgorzata Kowalewicz.
Komisja Rewizyjna: Sławomira Miś, Renata Wojciech, Sylwia Skrzypczak.
Natomiast w skład Zarządu TPD Brenno weszły: Sławomira Miś – przewodnicząca, Irena Talaga – z-ca przewodniczącej, Anita Solarczyk – sekretarz, Aldona Miś – skarbnik, Joanna Miś – kronikarz oraz członkinie Grażyna Mała, Maria Rąk, Urszula Rimke, Sławomira Wojcieszyk, Regina Sobecka, Barbara Cicha, Arleta Toś, Agnieszka Firlej, Małgorzata Czekała.
Komisja Rewizyjna: Anna Walachowska, Bożena Bura, Stanisława Kubicka.

Życzenia i słowa podziękowania skierowali zaproszeni goście w osobie wójta gminy Wijewo Mieczysław Drożdżyńskiego, przedstawiciela Rady Sołeckiej wsi Brenno Józefa Rimke, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennie Rafała Rimke oraz dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Leszka Bajon.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania uczniom oraz paniom: Barbarze Wilińskiej, Dorocie Pytlik, Małgorzacie Zielnica, Renacie Zielnica, Aleksandrze Skrzypczak, Magdalenie Wojciech oraz Alinie Nowak za przygotowanie części artystycznej; p. Ryszardowi Nowak za nagłośnienie, p. Kazimierzowi Wolniczak za dekorację sceniczną, p. Grzegorzowi Klamka na fotorelację oraz wszystkim członkom i sympatykom obydwu Kół za wszelką pomoc związaną z organizacją uroczystości.
Firmie „Ani-Miś – strefa dziecka” Sylwia Miś TPD Brenno dziękuje za nieodpłatne prowadzenie animacji na spotkaniach dla dzieci.


Foto: E.Gąda


aktualizowano 2022-06-14 22:09:12 / AnitaSolarczyk


Brenno